15. januar 2018Deadline for registrering af kemikalier nærmer sig

       

Sidste frist for at registrere kemikalier i EU's kemi-agentur er den 31. maj 2018

I EU er det et lovkrav for virksomheder at registrere kemikalier i EU's kemi-agentur (ECHA), hvis virksomheden årligt importerer eller fremstiller kemikalier i mængder på et ton eller derover. Sidste frist for denne registrering er den 31. maj 2018. Er registreringsfristen ikke overholdt, vil varerne være ulovlige at sælge. Leverandører skal informere deres kunder, hvis en vare indeholder stoffer fra kandidatlisten.

Virksomhedens forpligtelser

Hvis din virksomhed skal registrere stoffer til den sidste registreringsfrist 31. maj 2018, skal I bl.a.:

  • indsamle alle foreliggende oplysninger om stoffets egenskaber
  • dele dem med andre producenter og importører af samme stof
  • finde ud af sammen med dem, om de som medregistranter har alle de oplysninger, de behøver for at registrere.

Der gælder yderligere regler, hvis I importerer eller fremstiller over ti tons årligt.

Overblik og support

Du kan få overblik over REACH og support hos Miljøstyrelsens helpdesk

Info til arbejdsmiljørepræsentanter

ECHA har lavet en flyer, der informerer om REACH og kemikalie-registreringen og som er målrettet arbejdsmiljørepræsentanter. Du kan finde flyeren her

Foto: Horia Varlan
Licens: CC